Poděkování za pomoc při zajišťování očkování zaměstnanců firem

Jednání za účasti paní hejtmanky Plzeňského kraje, zástupců Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a IHK Regensburg
Poděkování za pomoc při zajišťování očkování zaměstnanců firem, které působí v západočeském pohraničí, se dostalo ve středu 1. prosince hejtmance a předsedkyni Krizového štábu Plzeňského kraje Iloně Mauritzové během online jednání Krajské hospodářské komory v PK, Česko-německé obchodní a průmyslové komory (IHK Regensburg) a dalších zaměstnavatelů. Celkem se akce, kterou uspořádala Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, zúčastnilo 40 firem a společností.

V rámci tohoto jednání informovala hejtmanka Plzeňského kraje přítomné o současné aktuální epidemiologické situaci v plzeňském regionu, o stavu hospitalizovaných, testovacích týmech a o stavu a možnostech v oblasti očkování. Poděkovala německým i českým zaměstnavatelům za spolupráci a jejich odpovědný přístup k pandemii. „Jsem ráda, že náš kontakt může být takto napřímo a informace se k vám i k nám dostávají velice rychle. Děkuji, že se snažíte ve svých firmách a společnostech dodržovat opatření související s nouzovým stavem na našem území a využíváte či využijete možností našich očkovacích mobilních týmů, o nichž jsme vás všechny prostřednictvím Krajské hospodářské komory v PK informovali,“ řekla směrem k zaměstnavatelům s tím, že jim bude poskytnut metodický materiál připravený Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se všemi aktuálními opatřeními, která by měli zaměstnavatelé dodržovat. Upozornila je na nově otevřené očkovací místo pro neregistrované zájemce v Plzni a o tom, že se Plzeňský kraj snaží, aby se do očkování zapojili v daleko větší míře praktičtí lékaři. „Díky krajským mobilním testovacím a očkovacím týmům, se průmysl v našem regionu úplně nezastavil. Testování spolu s očkováním, je jedinou možnou cestou, jak ho udržet dál v chodu, a tím zachránit lidem jejich práci,“ dodává hejtmanka Mauritzová a zároveň i poděkovala za vynikající spolupráci ředitelce KHK v PK Radce Trylčové.

Jednatel pobočky IHK Regensburg Richard Brunner během jednání směrem k vedení Plzeňského kraje vyzdvihl a ocenil zejména přístup a snahu jeho představitelů pomoci firmám se zajištěním očkování zaměstnanců, která ve svém důsledku vede v covidové době k udržení společností v provozu. Připomněl, že Plzeňský kraj byl prvním krajem v ČR, kdo využití mobilních týmů pro očkování zahraničních zaměstnanců inicioval a poděkoval za tuto činnost a prosazení této možnosti očkování jmenovitě hejtmance Iloně Mauritzové. Důraz, jak dále řekl, dávají německé společnosti působící na českém území na testování, očkování a na odpovědné dodržování všech aktuálně přijatých opatření Krizovým štábem PK. Proočkovanost ve firmách se nyní pohybuje mezi 60-70 %.

Ředitelka KHK v PK Radka Trylčová k jednání uvedla: „Důležitá je pro nás zpětná vazba od firem, jejichž podnikání je nyní v době pandemie velmi silně ovlivněno zvýšenými náklady. Ať už jsou to desinfekce, roušky nebo testování. A v současné době se skloňuje i očkování zaměstnanců ve firmách. Ale především tato komunikace probíhá oboustranně a mě velmi těší, že vedení kraje v čele s paní hejtmankou chce o problémech ve firmách hovořit, informace si od firem vyslechnout, a chtějí i tyto problémy pomoci řešit.“

Diskuse zúčastněných se stočila i na snahu o zachování průjezdnosti hranic, na zdražování cen energií a na další spolupráci s agenturami práce. Hovořilo se také o nutnosti a užitečnosti zformulování kodexu právě pro tyto zprostředkovatele práce.

 


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz