Související soubory Plná moc k vyřízení karnetu Plná moc pro celní řízení Žádost Co s sebou Jak získat karnet ATA Šablona importu zboží Seznam členských států úmluv Ceník 2024

Karnety ATA

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vystavování karnetů ATA.
Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.
HK ČR vyvinula informační systém, který ověřovacím místům (KHK V PK) umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který se začne používat od 3. 1. 2023.
Výhodou nového systému pro Vás je, že Vám šetří čas k získání karnetu ATA, protože nově budou komory zajišťovat tisk karnetů ATA a Vy nebudete muset nejdříve osobně navštívit komoru pro získání formulářů a následně do nich tisknout.
V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci. 
Karnety ATA lze vyřizovat pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v úředních hodinách.
Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 79 zemích světa.
Komu je určen
Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.
Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 79
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

UPOZORNĚNÍ
Žádost o vystavení karnetu ATA se předkládá ve 2 vyhotoveních !!!
Žádost o vystavení karnetu ATA se tiskne z formuláře žádosti (PDF) a vyplňuje se hůlkovým písmem. Jiné nebo pozměněné formuláře žádosti nebudou akceptovány.

Členské země Celní úmluvy o karnetu ATA

Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Bělorusko (BY) 1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)
Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)
Finsko (FI)
Francie (FR)

Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN) 2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)
Itálie (IT)
Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Katar (QA)
Kazachstán (KZ) 1)
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)
Litva (LT)
Lotyšsko (LV)
Lucembursko (LU)

Macao (MO)
Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)
Mauritius (MU)
Mexiko (MX) 3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko (NL)

Norsko (NO)
Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK)
Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)
Rumunsko (RO)

Rusko (RU) 1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Severní Makedonie (MK)
Singapur (SG) 4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)

Spojené arabské emiráty (AE)
Srbsko (RS)
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)

Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW) 5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB)
Vietnam nové

 

Do zemí označených modrou kurzívou (země EU) se karnety ATA nevystavují.

1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v dokumentu, který je umístěn v sekci Související soubory.
Vystavuje pouze HK ČR v Praze! Z DŮVODU VÁLEČNÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ  A UVALENÝM SANKCÍM JE VYSTAVOVÁNÍ KARNETŮ DO RUSKA, BĚLORUSKA A NA UKRAJINU POZASTAVENO
2) Indické celní úřady omezují platnost karnetů ATA, a to zpravidla na výstavy na 6 měsíců a na výkon povolání na 2 měsíce.
3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů. Karnety ATA mají omezenou platnost 6 měsíců.
4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 6 měsíců.
5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA, ale pouze v Praze.
6) Korejská republika (Jižní Korea)


SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ/VELKÁ BRITÁNIE – nové požadavky na dopravce od 1.1.2022
Registrace dopravců - The goods vehicle movement service (GVMS) - Všichni dopravci, kteří přijíždí do Spojeného království nebo z něj odjíždí přes kterýkoliv přístav, se musí zaregistrovat, aby mohlo jejich zboží projít celní kontrolou.
V Prohlášení GVMS je potřeba zadat číslo karnetu ATA do pole „Declaration Reference“ . Uvedené se týká pouze vozidel nákladní dopravy (tj. nákladní vozidla nad 7,5 t atd.) a vyplňuje se pro prázdná i plná vozidla.
Uvedený požadavek se netýká vozidel osobní dopravy (tj. osobní automobily a malé dodávky).
Registrace se provádí na tomto odkazu: The goods vehicle movement service (GVMS).
Přístav Harwich – od 1. ledna 2022 musí dopravci projíždějící přes nákladní terminál podat žádost o celní odbavení před příjezdem do přístavu. Formulář  Form C21 umožní dopravcům, kteří nemají přístup k celnímu systému Spojeného království, podat žádost (zásilky přes Calais a Dunkerque NEMUSÍ tuto žádost podávat).

Ke stažení

Kompletní ceník v PDF


 

Kontakt

Jaroslava Štěpánová
tel: 377 322 826
mobil: 723 211 089
e-mail: stepanova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - ČT - 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15:30
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View