Program kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina

 

Související soubory Klasifikace zaměstnání Žádost Čestného prohlášení Čestného prohlášení - hromadná žádost Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace Převodník CZ-ISCO Vzor plná moc

Související soubory Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce ČJ Vysílání ukrajinských občanu do ČR k výkonu práce_UKR Stanovisko státních orgánů Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti UKR


Aktuálně

KHK v PK  20 Leden 2020

POZOR - Došlo k výraznému zkrácení intervalu stanovení termínů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově. Mějte, prosím, připravené podklady pro uchazeče včas, dochází k chybovostí a neúplnému dodání podkladů k žádosti o zaměstnaneckou kartu. Velice doporučujeme prostudovat Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ"

KHK v PK  24 Září 2019

NOVÉ DOKUMENTY - dovolujeme si upozornit žadatele na nový závazný formulář Žádosti a Čestného prohlášení, které naleznete v souvisejících souborech. Zároveň s tím byly aktualizovány povinné náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu.

KHK v PK  22 Srpen 2019

Dne 31. 7. 2019 došlo k nabytí účinnosti Novely o pobytu cizinců v této souvislosti si dovolujeme upozornit na následující aktualizace:

  • Zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete výše. Pro bližší informace ohledně 1,2 násobku zaručené mzdy se můžete obrátit na Úřad práce.
  • Od 1. 9. 2019 budou sjednoceny všechny dosavadní režimy (tj. režim Ukrajina, Zemědělec, Mongolsko, Srbsko a Filipíny) do jednoho systému „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ pro střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Krajské pobočky Hospodářské komory budou řešit pouze Režim Ukrajina, žádosti o zařazení do režimu ostatních státu zasílejte přímo na Hospodářskou komoru ČR v Praze.


Převodník CZ-ISCO

KHK v PK  7 Srpen 2019

Dne 31.7.2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a na základě této novely byl navýšen správní poplatek při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na 5 000,- Kč. V případě Ukrajiny se jedná o poplatek, který se platí ve vízovém centru ve Lvově. Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Bližší informace o správních poplatcích naleznete také na webových stránkách GK ve Lvově :
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

KHK v PK  19 Listopad 2018

Pokud chce zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem, musí se nechat od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete zde.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny

.
KHK v PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

KHK v PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

KHK v PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

KHK v PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané.


Základní podmínky pro zařazení do Programu

  • Minimálně dvouletá existence společnosti
  • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
  • Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
  • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.


Pozor! Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete v souvisejících souborech „Převodník CZ-ISCO“.
Celý postup pro podání žádosti naleznete v horní části stránky v souvisejících souborech „Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace“.

 


 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.3.2020

4. Bavorsko-Český DEN PRO FIRMY

19.března 2020 | 15:00 hodin | Deggendorfer Stadthallen | Deggendorf
Více info ZDE

28.5.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz