Program kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina

 

Související soubory Klasifikace zaměstnání Žádost Čestného prohlášení Čestného prohlášení - hromadná žádost Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace Převodník CZ-ISCO Vzor plná moc

Související soubory Vysílání ukrajinských občanů do ČR k výkonu práce ČJ Vysílání ukrajinských občanu do ČR k výkonu práce_UKR Stanovisko státních orgánů
Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti UKR

 

Soubory ke stažení Usnesení vlády č. 495 Výjimky a pravidla pro vstup do ČR

 


Aktuálně

KHK v PK  21 Květen 2020

Plánované částečné obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22.5.2020

Vízová agenda na GK Lvov bude obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11.....

Obnovení vízové agendy

KHK v PK  11 Květen 2020

Usnesení vlády České republiky č. 511

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví.....

Usnesení vlády č. 511

KHK v PK  25 Březen 2020

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu.

Desatero pro zaměstnavatele cizinců v době nouzového stavu ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Březen 2020

!!!POZOR!!!
Dle aktuálních informaci ze strany Ministerstva vnitra ČR, zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu v ČR změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty.

Celou informaci k vyjádření MV ČR naleznete zde v odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

KHK v PK  17 Březen 2020

DŮLEŽITÉ – INFORMACE K PROGRAMU UKRAJINA V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU -

Iinformace k Programu Ukrajina ke stažení ZDE

KHK v PK  20 Leden 2020

POZOR - Došlo k výraznému zkrácení intervalu stanovení termínů pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově. Mějte, prosím, připravené podklady pro uchazeče včas, dochází k chybovostí a neúplnému dodání podkladů k žádosti o zaměstnaneckou kartu. Velice doporučujeme prostudovat Zaměstnanecká karta-náležitosti žádosti CZ"

KHK v PK  24 Září 2019

NOVÉ DOKUMENTY - dovolujeme si upozornit žadatele na nový závazný formulář Žádosti a Čestného prohlášení, které naleznete v souvisejících souborech. Zároveň s tím byly aktualizovány povinné náležitosti žádosti o zaměstnaneckou kartu.

KHK v PK  22 Srpen 2019

Dne 31. 7. 2019 došlo k nabytí účinnosti Novely o pobytu cizinců v této souvislosti si dovolujeme upozornit na následující aktualizace:

  • Zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete výše. Pro bližší informace ohledně 1,2 násobku zaručené mzdy se můžete obrátit na Úřad práce.
  • Od 1. 9. 2019 budou sjednoceny všechny dosavadní režimy (tj. režim Ukrajina, Zemědělec, Mongolsko, Srbsko a Filipíny) do jednoho systému „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ pro střední a nízko kvalifikované zaměstnance. Krajské pobočky Hospodářské komory budou řešit pouze Režim Ukrajina, žádosti o zařazení do režimu ostatních státu zasílejte přímo na Hospodářskou komoru ČR v Praze.


Převodník CZ-ISCO

KHK v PK  7 Srpen 2019

Dne 31.7.2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a na základě této novely byl navýšen správní poplatek při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na 5 000,- Kč. V případě Ukrajiny se jedná o poplatek, který se platí ve vízovém centru ve Lvově. Úhrada všech poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku.

Bližší informace o správních poplatcích naleznete také na webových stránkách GK ve Lvově :
https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

KHK v PK  19 Listopad 2018

Pokud chce zaměstnavatel zjistit, v jaké fázi se nachází správní řízení na vydání zaměstnanecké karty s konkrétním uchazečem, musí se nechat od uchazeče zplnomocnit. Pokud tak neučiní, nemá zaměstnavatel nárok na jakékoli informace o probíhajícím správním řízení na vydání zaměstnanecké karty. Vzor plné moci, kterou uchazeč případně doloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve vízovém centru, naleznete zde.

Hospodářská komora ČR nemá kompetence ke zjišťování stavu správního řízení v rámci udělení zaměstnanecké karty pro uchazeče z Ukrajiny

.
KHK v PK  13 Duben 2018

Počínaje 01. 05. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina , musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.
Tyto žádosti od 01. 05. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html .

KHK v PK  15 Únor 2018

NOVÝ DOKUMENT - POŘADÍ DOKUMENTŮ PRO GK LVOV - NUTNO NASTUDOVAT, NEŽ UCHAZEČ PŮJDE NA KONZULÁT!!!

Klasifikace zaměstnání Žádost VZOR čestného prohlášení - hromadná žádost Základní informace aktualizované

KHK v PK  3 Únor 2018

NOVÝ CENÍK ZA SLUŽBY V RÁMCI ZAŘAZENÍ ŽÁDOSTI DO PROJEKTU REŽIM UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
První žádost 2 500,- Kč, cena za jednoho uchazeče 200,- Kč
Opakovaná žádost 1 000,- Kč, cena za jedno uchazeče 200,- Kč
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH!

KHK v PK  11 Listopadu 2017

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ DO REŽIMU UKRAJINA! PLATNÝ OD 1. ČERVNA 2017
V současné době postačí doložit:
1 x dokument žádosti v excelu
1 x dokument žádosti v pdf s podpisem osoby podávající žádost (formulář ve wordu se již nedokládá)
V případě, že jste v režimu nikdy nežádali nebo Vám již vypršela platnost zařazení 1 roku, je nutné doložit k žádosti přílohy, jejichž výčet naleznete v pdf souboru "Základní informace_aktualizované"


K projektu

Postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat středně a nízko kvalifikovanou práci (dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazena do hlavních tříd 4 - 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru viz příloha "Klasifikace_zaměstnani_Rezim_Ukrajina_CZ_ISCO"). Projekt slouží pouze pro urychlení procesu vydání zaměstnanecké karty v případě, že již zaměstnavatel má "své" konkrétní uchazeče vybrané.


Základní podmínky pro zařazení do Programu

  • Minimálně dvouletá existence společnosti
  • Minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
  • Pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky)
  • Zveřejněné volné pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Program kvalifikovaný zaměstnanec slouží pro přímé zaměstnávání, z tohoto důvodu nemohou být do Programu zařazeny agentury práce.


Pozor! Dle bodu I/2 usnesení vlády č. 384 ze dne 3. června 2019 Vláda ČR rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec držitelem zaměstnanecké karty, a to na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO a skupinami prací pro mzdové kritérium naleznete v souvisejících souborech „Převodník CZ-ISCO“.
Celý postup pro podání žádosti naleznete v horní části stránky v souvisejících souborech „Program kvalifikovaný zaměstnanec-základní informace“.

 


 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.3.2020

4. Bavorsko-Český DEN PRO FIRMY

19.března 2020 | 15:00 hodin | Deggendorfer Stadthallen | Deggendorf
Více info ZDE

1.10.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

26.2.2020

Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Seminář je připraven pro stavebníky, stavební firmy a podnikatele, investory a každého, kdo se zabývá výstavbou.
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE

22.5.2020

GDPR aktuálně v roce 2020

Cílem semináře bude seznámit účastníky s dosavadními zkušenostmi z fungování a uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz