Projekt VZP očkuje pro zaměstnavatele a kontakty na mobilní očkovací týmy Plzeňského kraje

Ve spolupráci s krajskou pobočkou VZP Vás chceme informovat o projektu VZP očkuje a ve spolupráci s Plzeňským krajem Vám přikládáme aktuální kontakty na mobilní očkovací týmy kraje.

VZP očkuje: cílem projektu je maximálně zvýšit proočkovanost proti onemocnění COVID-19 a ve spolupráci s mobilními očkovacími týmy možnost očkování co nejvíce přiblížit zaměstnancům firem, úřadů, škol atd.

Přílohou níže je nabídkový dopis projektu VZP očkuje určený pro vedení firem.

Podmínky a odpovědi na časté dotazy k Projektu VZP očkuje jsou na webové stránce www.vzpockuje.cz .

Na stránkách www.vzpockuje.cz je také možné provést firmou rezervaci, respektive projevit zájem o očkování ve firmě mobilním očkovacím týmem, který pro zaměstnavatele zajistí VZP ČR včetně podpory prezentace očkování uvnitř firmy.

Projektu VZP očkuje se může účastnit každý zaměstnavatel splňující níže uvedené podmínky:
•        Zaměstnává osoby na území ČR.
•        Zaměstnavatel odvádí platby zdravotního pojištění na území ČR.
•        Zaměstnavatel disponuje vhodným prostorem pro realizaci očkování.
•        Zajistí alespoň 50 zájemců o očkování pro jeden výjezd očkovacího týmu do jedné lokality, z čehož musí být alespoň 20 pojištěnců VZP. VZP ČR preferuje zaměstnavatele s vyšší koncentrací zaměstnanců na méně lokacích.

 

V případě zájmu se mohou zástupci firem s důvěrou obrátit na

ředitele Odboru služeb klientů Ing. Borise Hegnera, tel. 952 228 258, boris.hegner@vzp.cz

nebo

Ing. Petru Pokornou, specialistku marketingu, tel. 952 227 836, 731 546 298, petra.pokorna@vzp.cz.

 

Dopis VZP

Mobilní očkovací týmy Plzeňského kraje


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz