Elektronický objednávkový systém zpracování CERTIFIKÁTŮ O PŮVODU ZBOŽÍ

Od 1.4.2022 bude tento systém nabízet jedinou možnost podání objednávek.
S platností od 1.4.2022 Úřad HK ČR připravil pro klienty elektronický objednávkový systém zpracování certifikátů o původu zboží na bázi webové aplikace, která bude sloužit k vytváření elektronických objednávek vývozních dokumentů, na jejichž základě bude KHK v PK následně vystavovat certifikáty (realizovat tisk certifikátů o původu na příslušné formuláře a provádět jejich ověření).

Webová aplikace pro vytváření objednávek je umístěna na adrese: 
https://www.e-certifikaty.cz/.

Každý klient si musí nejdříve vytvořit svůj uživatelský účet (zaregistrovat se), vytvořit organizaci, za kterou objednávky podává a „zaregistrovat“ ji k příslušné složce, která bude objednávku zpracovávat. Pro Vás Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Můžete si zde vytvořit adresář svých často používaných kontaktů výrobců, vývozců a příjemců a následně si zvolit produkt, tj. příslušný formulář dané služby, který vyplníte a odešlete ke zpracování na KHK v PK.
Návod pro klienty k objednávání vývozních dokumentů - ZDE
Věříme, že se s novým systémem brzy seznámíte, a že Vám pomůže efektivně řešit objednávání certifikátů.

Jaroslava  Štěpánová,    tel: 377 322 826, stepanova@khkvpk.cz
Magdalena Rusňáková, tel: 377 322 800, rusnakova@khkvpk.cz  


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz