PLZEŇ NAVŠTÍVIL RUSKÝ OBCHODNÍ RADA


V úterý 21. července 2020 se předseda představenstva KHK v PK Petr Chvojka a ředitelka KHK v PK setkali s obchodním radou Velvyslanectví Ruské federace v České republice Sergejem Bezrukovem.
Obchodní rada Ruské federace v České republice Sergej Bezrukov se aktivně zajímá o možnosti průmyslové spolupráce mezi českými a ruskými společnostmi, a to bylo také hlavní téma společného jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje, kterého se zúčastnila náměstkyně hejtmana vykonávající funkci hejtmana PK Marcela Krejsová. Dalšími tématy pak byly možnosti, jak zintenzivnit obchodní výměnu mezi Českou republikou a Ruskem a možnosti využití státní podpory pro české privátní investice v Rusku. Představitelé KHK v PK Radka Trylčová a Petr Chvojka se s panem radou domluvili na další spolupráci, která by se měla týkat participace na exportní konferenci, kterou KHK v PK pravidelně pořádá nebo otevření Plzeňského kraje pro ruské investory.
Další jednání pokračovalo na Magistrátě města Plzně, kde pana radu přivítal 1. náměstek primátora města Roman Zarzycký a informoval ho o prioritách Plzně v krátkodobém výhledu, a to zejména v oblasti podpory podnikání, vzdělávání, výzkumu a vývoje. Vyzdvihl také potřebu komunikace v oblasti možného využití “smart řešení“ v dopravě a energetice. „Krajská hospodářská komora si váží návštěvy obchodního rady Ruské federace v Plzeňském kraji. Možnost společného setkání s vrcholnými představiteli města i kraje je jen podržením skvělé spolupráce mezi komorou a těmito municipalitami,“ uvedl předseda představenstva KHK v PK Petr Chvojka.
Z dalších témat, která na jednání zazněla, byla regionální spolupráce v oblastech sportu, kultury, ale třeba také cestovního ruchu.ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz