Novoroční setkání členů KHK v PK

Termín: 27 leden 2020


Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji uspořádala pro své členy a významné hosty novoroční setkání, které se uskutečnilo 27. ledna 2020 v Měšťanské besedě. Pozvání přijali primátor města Plzně Martin Baxa, členové Rady města Plzně a Rady Plzeňského kraje a významní zástupci z řad zaměstnavatelů v Plzeňském kraji.
Cílem tohoto setkání bylo představit hostům plánované vize a cíle KHK v PK, ohlédnutí se za loňským rokem a v neposlední řadě prohlubování vztahů s významnými partnery napříč celým krajem od zaměstnavatelů po důležité aktéry ve vedení městě Plzně i Plzeňského kraje.ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz