Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeň je přirozeným centrem Plzeňského kraje.

Společně se svým zázemím vytváří metropolitní oblast, ve které žije více než 50 % obyvatel, téměř 60 % podnikatelských subjektů a je zde téměř 65 % pracovních míst celého Plzeňského kraje. V oblasti podnikání úspěšně navazuje na slavnou historii spojenou se jmény, jako jsou Škoda nebo Plzeňský Prazdroj. Vyznačuje se výbornou dopravní dostupností, kvalitou infrastruktury, vysokou úrovní služeb a vzdělávání, ale také širokou nabídkou kapacit pro podporu vědy a výzkumu.
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji se Statutárním městem Plzní úzce spolupracuje na aktivitách zaměřených na podporu podnikání a inovací. Mezi hlavní oblasti spolupráce, která byla formalizována podpisem „Memoranda o vzájemné spolupráci“ dne 15. prosince 2017, patří zejména:

 • Rozvíjení nabídky kvalitních a relevantních služeb stimulujících inovace a růst ve firmách na území města Plzně;
 • Usnadnění zahájení vlastního podnikání s důrazem na podnikatelské aktivity v technologicky náročných oborech;
 • Iniciace a rozvoj podnikavosti a kreativity obyvatel, zejména žáků, studentů a mladých lidí zvažujících podnikání jako alternativu ke kariéře zaměstnance

Více informací o městě pro podnikatele a investory naleznete na:
https://www.plzen.eu/obcan/zivot-v-plzni/plzen-pro-podnikatele/

Plzeňský kraj dlouhodobě patří mezi ekonomicky nejvýkonnější a pro investory nejatraktivnější regiony České republiky, o čemž svědčí i nejnižší míra nezaměstnanosti v mezikrajském srovnání. Ekonomická prosperita Plzeňského kraje je úzce spjata se zpracovatelským průmyslem, který symbolizují tradiční velké strojírenské a potravinářské podniky, ale také úspěšné přímé zahraniční investice. Specifikem Plzeňského kraje v celostátním měřítku je dominance velkých podniků oproti podnikům malým a středním, ale i mezi nimi lze nalézt úspěšné inovativní podniky, které uspěly v globální konkurenci. Regionální hospodářská komora Plzeňského s Plzeňským krajem úzce spolupracuje na kultivaci podnikatelského prostředí a optimalizaci podmínek pro podnikání na celém území kraje. Smlouva o spolupráci, podepsaná 22. 10. 2013, definuje tyto prioritní oblasti:

 • spolupráce v oblasti nadefinování priorit kraje a strategického plánování pro rozvoj,
 • vzdělávání a školství, a to zejména učňovské vzdělávání a školství,
 • podpora technického vzdělávání a zvýšení uplatnění technicky vzdělaných lidí v oblasti technického vzdělávání,
 • výměna informací z oblasti podnikatelské sféry s politickými reprezentanty a vedoucími úředníky kraje,
 • spolupráce v oblasti přeshraničních aktivit s německými a dalšími zahraničními partnery,
 • spolupráce při přípravě a pořádání zahraničních misí a návštěv,
 • spolupráce v oblasti společných projektů, dotací a grantů,
 • společné aktivity a koordinace v oblasti zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti, sociální služby, cestovní ruch, životní prostředí,
 • rating malých a středních podniků (rating MSP) a jeho využití,
 • spolupráce v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti na území Plzeňského kraje

Základní informace o Plzeňském kraji pro podnikatele a investory naleznete na:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podnikatelske-prilezitosti-v-plzenskem-kraji.

 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.3.2020

4. Bavorsko-Český DEN PRO FIRMY

19.března 2020 | 15:00 hodin | Deggendorfer Stadthallen | Deggendorf
Více info ZDE

28.5.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

26.2.2020

Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Seminář je připraven pro stavebníky, stavební firmy a podnikatele, investory a každého, kdo se zabývá výstavbou.
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE

22.5.2020

GDPR aktuálně v roce 2020

Cílem semináře bude seznámit účastníky s dosavadními zkušenostmi z fungování a uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz