Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Plzeň je přirozeným centrem Plzeňského kraje.

Společně se svým zázemím vytváří metropolitní oblast, ve které žije více než 50 % obyvatel, téměř 60 % podnikatelských subjektů a je zde téměř 65 % pracovních míst celého Plzeňského kraje. V oblasti podnikání úspěšně navazuje na slavnou historii spojenou se jmény, jako jsou Škoda nebo Plzeňský Prazdroj. Vyznačuje se výbornou dopravní dostupností, kvalitou infrastruktury, vysokou úrovní služeb a vzdělávání, ale také širokou nabídkou kapacit pro podporu vědy a výzkumu.
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji se Statutárním městem Plzní úzce spolupracuje na aktivitách zaměřených na podporu podnikání a inovací. Mezi hlavní oblasti spolupráce, která byla formalizována podpisem „Memoranda o vzájemné spolupráci“ dne 15. prosince 2017, patří zejména:

 • Rozvíjení nabídky kvalitních a relevantních služeb stimulujících inovace a růst ve firmách na území města Plzně;
 • Usnadnění zahájení vlastního podnikání s důrazem na podnikatelské aktivity v technologicky náročných oborech;
 • Iniciace a rozvoj podnikavosti a kreativity obyvatel, zejména žáků, studentů a mladých lidí zvažujících podnikání jako alternativu ke kariéře zaměstnance

Více informací o městě pro podnikatele a investory naleznete na:
https://www.plzen.eu/obcan/zivot-v-plzni/plzen-pro-podnikatele/

Plzeňský kraj dlouhodobě patří mezi ekonomicky nejvýkonnější a pro investory nejatraktivnější regiony České republiky, o čemž svědčí i nejnižší míra nezaměstnanosti v mezikrajském srovnání. Ekonomická prosperita Plzeňského kraje je úzce spjata se zpracovatelským průmyslem, který symbolizují tradiční velké strojírenské a potravinářské podniky, ale také úspěšné přímé zahraniční investice. Specifikem Plzeňského kraje v celostátním měřítku je dominance velkých podniků oproti podnikům malým a středním, ale i mezi nimi lze nalézt úspěšné inovativní podniky, které uspěly v globální konkurenci. Regionální hospodářská komora Plzeňského s Plzeňským krajem úzce spolupracuje na kultivaci podnikatelského prostředí a optimalizaci podmínek pro podnikání na celém území kraje. Smlouva o spolupráci, podepsaná 22. 10. 2013, definuje tyto prioritní oblasti:

 • spolupráce v oblasti nadefinování priorit kraje a strategického plánování pro rozvoj,
 • vzdělávání a školství, a to zejména učňovské vzdělávání a školství,
 • podpora technického vzdělávání a zvýšení uplatnění technicky vzdělaných lidí v oblasti technického vzdělávání,
 • výměna informací z oblasti podnikatelské sféry s politickými reprezentanty a vedoucími úředníky kraje,
 • spolupráce v oblasti přeshraničních aktivit s německými a dalšími zahraničními partnery,
 • spolupráce při přípravě a pořádání zahraničních misí a návštěv,
 • spolupráce v oblasti společných projektů, dotací a grantů,
 • společné aktivity a koordinace v oblasti zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti, sociální služby, cestovní ruch, životní prostředí,
 • rating malých a středních podniků (rating MSP) a jeho využití,
 • spolupráce v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti na území Plzeňského kraje

Základní informace o Plzeňském kraji pro podnikatele a investory naleznete na:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/podnikatelske-prilezitosti-v-plzenskem-kraji.

 
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View