Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2021

 

V rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací je vyhlášena výzva č. 2021 v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Výzva č. 2021 navazuje na již úspěšně realizované programy, které proběhly v předcházejících letech. 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2021 do 1. 10. 2021.

Na program jsou pro výzvu v r. 2021 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity. Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %, nejvýše však 150 000 Kč.

V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské aglomeraci. Podniky budou mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací, které jsou zapsány na seznamu výzkumných organizací MŠMT. Podpořeny mohou být následující činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Podrobnosti k programu podávají pracovníci BIC Plzeň, jsou také připraveni konzultovat žádosti o dotaci.
Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2021 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2021. V příloze naleznete informační leták.

 

Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2021

 

Zpět

 
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
Nerudova 25
301 00 Plzeň

IČO.: 07739044
DIČ: CZ07739044
Číslo účtu: 94743963/0300
Registrace u Krajského soudu v Plzni Spisová značka: A 29660
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz
Datová schránka: wn3sagq
Mapa: Street View