Související soubory Návod na vyplnění Plná moc - vzor certifikáty Vzor certifikátu Šablona 1 Šablona 2 Šablona 3

Certifikace

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. Hospodářská komora potvrzuje certifikát o původu zboží (formulář Evropského společenství). V případě, že zboží, které se vyváží z ČR není českého původu, je možno na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JCD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále jsou potvrzovány i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje HK ČR v Praze: HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel.: 224096111. Tato služba je pro mimopražské firmy zajišťována i poštovním stykem.

Jak vyplnit formulář Návod ke stažení zde

 

Vždy je nutné s sebou mít

1. je-li předkladatel dokumentů vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL.s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme)
2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat
3. je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ)
4. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).

 

Pokud požadujete ověření certifikátů do zemí:

Argentina, Bahrajn, Brazílie, Ecuador, Egypt, Chille, Indie, Indonesie, Jordánsko, Katar, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Omán, Panama, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko, Uruguay, Venezuela,
vyžadujeme na zadní stranu podacího lístku potvrzení, že dokumenty nejsou určeny k legalizaci konzulátem !!!

Legalizace dokladů na Ministerstvu zahraničních věci a na cizích zastupitelských úřadech v Praze, zajišťuje Hospodářská komora České republiky, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 370, (376,378,382) email: certifikaty@komora.cz

Pro mimopražské firmy je tato služba zajišťována i formou poštovního styku.

Razítko s sebou.


Postup vyplnění nového formuláře ke stažení vpravo nahoře. Zde rovněž naleznete vzory vyplněných certifikátů (vzor 1-3) a vzor plné moci.

 

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

 

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

 

Cena

Ceník ke stažení zde: Certifikace ceník


 

Kontakt

Nerudova 25, Plzeň 301 00
tel. : 377 322 800/826, Fax: 377 320 955
Jaroslava Štěpánová
E-mail: stepanova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - ČT - 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15:30

Upozornění: K certifikacím je nutné vždy zakoupit originál tiskopis přímo na úřadu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji za 20,- Kč a rovněž podací lístek za 3,- Kč!

 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

19.3.2020

4. Bavorsko-Český DEN PRO FIRMY

19.března 2020 | 15:00 hodin | Deggendorfer Stadthallen | Deggendorf
Více info ZDE

28.5.2020

Životní inventura

Konference ŽIVOTNÍ INVENTURA se zaměří na ožehavé téma životní změny. Někomu změní život zdraví, prožije úraz nebo onemocní.
Více info ZDE

26.2.2020

Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Seminář je připraven pro stavebníky, stavební firmy a podnikatele, investory a každého, kdo se zabývá výstavbou.
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE

22.5.2020

GDPR aktuálně v roce 2020

Cílem semináře bude seznámit účastníky s dosavadními zkušenostmi z fungování a uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Sleva pro členy KHK v PK 20 % z ceny vstupného.
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz