Setkání firem a podnikatelů

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji uspořádala 29. 6. 2021 na půdě Plzeňského prazdroje setkání firem a podnikatelů za přítomnosti reprezentantů významných podniků a živnostníků z celého Plzeňského regionu. Pozvání na přijala i hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová, senátor Pavel Karpíšek, radní Vlastimil Gola a Marcela Krejsová. Akce byla pojata v neformálním duchu, předseda Krajské hospodářské komory Petr Chvojka ve svém proslovu zhodnotil uplynulý rok poznamenaný celosvětovou pandemií, kdy nejen komorové činnosti byly omezeny. Významnými akcemi, které se uskuteční tento rok budou 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 a Firma roku, Živnostník roku 2021 a NEJinovátor.


ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz