Setkání vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka s podnikateli.

Datum: 20 únor 2020


Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky uspořádala 20. 2. 2020 setkání vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy
Karla Havlíčka s podnikateli. Setkání se uskutečnilo na půdě Plzeňského prazdroje za přítomnosti zástupců Statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje, pozvání přijali nejen reprezentanti významných podniků  z celého Plzeňského regionu, ale také živnostníci.

Hlavním tématem byl stav naplňování tzv. živnostenského balíčku, který je klíčový pro významné snížení administrativní zátěže pro živnostníky a malé a střední podnikatele. Následně byl prostor pro dotazy hostů, kdy se diskutovala aktuální témata a problémy, které plzeňské podnikatele trápí. Živou diskuzí byla probírána možnost větší podpory státu v oblasti výzkumu a vývoje, financování výstavby silnic II. a III. tříd v kraji, podpora smart city či aktuálně řešená Zelená dohoda. Závěrečným slovem pana ministra došlo ke zhodnocení práce hospodářských komor v ČR, kdy vyzdvihl jejich potřebnost a přínos pro podnikatelské prostředí.

„Velice mě potěšil zájem a aktivita diskutujících nejen ve věci Živnostenského balíčku, ale i v dalších tématech. Bylo zřejmé, že přítomní podnikatelé a manažeři mají eminentní zájem o diskusi takového formátu a obsahu“, uvedl vicepremiér Karel Havlíček.ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz