Novoroční setkání členů KHK v PKKrajská hospodářská komora v Plzeňském kraji uspořádala dne 9. 6. 2020 Setkání podnikatelů a členů za účasti prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Na půdě Vědeckotechnického parku se sešli zástupci významných podniků Plzeňského kraje, ale i z řad živnostníků, pozvání na setkání přijal i senátor Pavel Karpíšek a poslankyně Ilona Mauritzová. Prezident Dlouhý informoval o aktivitách a pomoci hospodářské komory podnikatelům, která byla v době koronaviru prostřednictvím krajských složek šířena v jednotlivých krajích. Během setkání se rozproudila široká diskuze ilustrující koronavirovou situaci v jednotlivých firmách a jejich zkušenosti s náhradami a finanční pomocí a podpory od státu. Závěrem si pan prezident odvezl několik podnětů k projednání s vládními orgány.ZpětO nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: rhkpk@rhkpk.cz
WWW: www.rhkpk.cz