Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům, kteří užívají vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.

 

Co přináší

Umožnění následné platby prostřednictvím tankovací karty či bankovní garance
Na kontaktních místech je možné provést veškeré operace, které jsou spojeny s elektronickým mýtným
Zefektivňuje výběr poplatků za používaní dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy
Umožňuje dopravcům mít přehled o pohybu vozidel

 

Kde ho můžete získat

V Hospodářské komoře ČR
V 14 krajských komorách HK ČR
Na čerpacích stanicích ( pouze pro platbu předem )

 

Cena

Vratná kauce 1.550 ,- Kč
Kredit dle vlastního uvážení avšak minimálně 1 000 Kč

 

Na kontaktním místě Premid Point je možné

Zaregistrovat se do mýtného systému
Předplatit mýtné v režimu placení předem (prepay)
Zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku/y premid, vyměnit ji nebo vrátit s žádostí o vrácení kauce Vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky premid
Dodatečně zaplatit dlužné mýtné
Sjednat smlouvu v režimu následného placení (post-pay)
Obdržet výpis mýtných transakcí za uplynulý měsíc ve formě účetního dokladu
Získat podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim
Získat informace o mýtném systému
Nahlásit technickou poruchu palubní jednotky premid, včetně její ztráty nebo odcizení

 

Kontakt

Nerudova 25, Plzeň 301 00
tel. : 377 322 800/826, Fax: 377 320 955
E-mail: myto@khkvpk.cz, stepanova@khkvpk.cz, rusnakova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - Pa - 8.00 - 16.00Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

25. - 26.9.2019

13. Mezinárodní fórum mechatroniky (IFM)

13. Mezinárodní fórum mechatroniky (IFM) se uskuteční v termínu 25. - 26. září 2019 v Chamu ve východním Bavorsku. Osvědčený každoroční kongres je evropskou platformou pro technologickou prezentaci a odbornou diskusi hospodářství a vědy, pro získávání nových kontaktů a spolupráci a propojení etablovaných podniků se startupy v mechatronice.
Více info ZDE

16.10.2019

3. BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM

STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA, IT, AUTOMOTIVE A STAVEBNICTVÍ 16. října 2019 // 15:00 hodin Kulturní dům Družba // Klatovy
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz