Související soubory Návod na vyplnění Plná moc - vzor certifikáty Vzor certifikátu Šablona 1 Šablona 2 Šablona 3

Certifikace

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. Hospodářská komora potvrzuje certifikát o původu zboží (formulář Evropského společenství). V případě, že zboží, které se vyváží z ČR není českého původu, je možno na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JCD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále jsou potvrzovány i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze zajišťuje HK ČR v Praze: HK ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel.: 224096111. Tato služba je pro mimopražské firmy zajišťována i poštovním stykem.

Jak vyplnit formulář Návod ke stažení zde

 

Vždy je nutné s sebou mít

1. je-li předkladatel dokumentů vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL.s platnými údaji (výpisy z OR a ŽL vracíme)
2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce, předloží ověřený výpis z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele, tak i vývozce (výpisy z OR a ŽL vracíme) a plnou moc, že může za firmu uvedenou jako vývozce doklady předkládat
3. je-li vývozcem firma mimo EU, předkládá doklad o přidělení českého VAT čísla (DIČ)
4. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR).

 

Pokud požadujete ověření certifikátů do zemí:

Argentina, Bahrajn, Brazílie, Ecuador, Egypt, Chille, Indie, Indonesie, Jordánsko, Katar, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Omán, Panama, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko, Uruguay, Venezuela,
vyžadujeme na zadní stranu podacího lístku potvrzení, že dokumenty nejsou určeny k legalizaci konzulátem !!!

Legalizace dokladů na Ministerstvu zahraničních věci a na cizích zastupitelských úřadech v Praze, zajišťuje Hospodářská komora České republiky, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, tel. 266 721 370, (376,378,382) email: certifikaty@komora.cz

Pro mimopražské firmy je tato služba zajišťována i formou poštovního styku.

Razítko s sebou.


Postup vyplnění nového formuláře ke stažení vpravo nahoře. Zde rovněž naleznete vzory vyplněných certifikátů (vzor 1-3) a vzor plné moci.

 

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

 

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

 

Cena

Ceník ke stažení zde: Certifikace ceník


 

Kontakt

Nerudova 25, Plzeň 301 00
tel. : 377 322 800/826, Fax: 377 320 955
Jaroslava Štěpánová
E-mail: stepanova@khkvpk.cz
Úřední hodiny: Po - ČT - 8.00 - 12.00 | 13.00 - 15:30

Upozornění: K certifikacím je nutné vždy zakoupit originál tiskopis přímo na úřadu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji za 20,- Kč a rovněž podací lístek za 3,- Kč!

 Aktuality - KHK v Plzeňském kraji

25. - 26.9.2019

13. Mezinárodní fórum mechatroniky (IFM)

13. Mezinárodní fórum mechatroniky (IFM) se uskuteční v termínu 25. - 26. září 2019 v Chamu ve východním Bavorsku. Osvědčený každoroční kongres je evropskou platformou pro technologickou prezentaci a odbornou diskusi hospodářství a vědy, pro získávání nových kontaktů a spolupráci a propojení etablovaných podniků se startupy v mechatronice.
Více info ZDE

16.10.2019

3. BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM

STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA, IT, AUTOMOTIVE A STAVEBNICTVÍ 16. října 2019 // 15:00 hodin Kulturní dům Družba // Klatovy
Více info ZDE


O nás

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji

Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 322 826
Email: khkvpk@khkvpk.cz
WWW: www.khkvpk.cz